logo

SZCZEGÓLNY PRZYPADEK

Szczególnym przypadkiem tak pojmowanej normy moralnej jest norma re­glamentująca stosunek człowieka do pełnionej przez niego roli społecznej zwłaszcza roli politycznej. W mnożących się ostatnio publikacjach na ten te­mat można zaobserwować, że w wielu wypadkach rozstrzygnięcia problemu sto­sunku moralności do polityki zapadają w duchu naiwnego moralizatorstwa, któ­re nakazuje wartości moralne, jako wieczne i niezmienne, traktować w sposób absolutnie nadrzędny wobec zmiennych i doraźnych wartości politycznych. W rzeczywistości problem jest znacznie bardziej złożony — nie wspominając już o  „klasycznym” problemie uzależnienia realizacji wielu niepodważalnych warto­ści moralnych od politycznego sposobu funkcjonowania danego społeczeństwa określony być musi regułami sprzecznymi z uznanymi wartościami moralnymi. Ta ostatnia uwaga w równym stopniu dotyczy systemów politycznych tzw. real­nego socjalizmu, jak i niektórych lansowanych obecnie dróg do kapitalizmu w państwach postsocjalistycznych. Odkładając cybernetyczne ujęcie zależności między polityką a moralnością do momentu, w którym zostanie określona polityka, warto już w tym momencie zauważyć, że „styk” tych dwóch dziedzin zjawisk społecznych nie ma charakteru jednoznacznego.

Witaj! Nazywam się Teresa Woźniak i prowadzę bloga o finansach i biznesie. Od lat prowadzę biuro rachunkowe i wpisy na blogu zamieszczam z mojego doświadczenia. Jeśli mogę Ci jakoś doradzić lub pomóc to zostaw pytanie w komentarzu lub skorzystaj z formularza kontaktowego.