logo

PROBLEM ETYCZNY

Jest problemem etycznym wybór środków ze względu na cele oraz wybór celów stosowanych politycznie, ale kryteria etyczne mieć tu mogą jedynie status jed­nych z wielu stosowanych. Nie jest dlań do przyjęcia czysto chrześcijańska zasa­da „wszystko w ręku Boga”, gdyż zwalnia ona od odpowiedzialności za skutki działań. Polityk będący powiernikiem sprawy trwania i rozwoju wspólnoty musi być realistą, choć nie może być moralnym nihilistą. Musi być przede wszystkim (a) wierny sprawie tj. celom i wartościom politycznym (co nie jest zawsze etycz­ne), (b) zdolny do działań odpowiedzialnie przemyślanych, (c) gotowy do ponie­sienia konsekwencji błędu i korekty działań, nie znaczy to, że słuszny cel uświęca każdy środek, ale generalnie — jak pisze — „polityka nie jest interesem społecz­nym”. Weber, rozwijając te problemy w „Politik ais Beruf’, kładł szczególny nacisk na odpowiedzialność pojmowaną jako swoiste wypośrodkowanie między skuteczną obroną interesów a minimalizacją koniecznego zła.

Witaj! Nazywam się Teresa Woźniak i prowadzę bloga o finansach i biznesie. Od lat prowadzę biuro rachunkowe i wpisy na blogu zamieszczam z mojego doświadczenia. Jeśli mogę Ci jakoś doradzić lub pomóc to zostaw pytanie w komentarzu lub skorzystaj z formularza kontaktowego.