logo

PRAKTYCZNA SYTUACJA

Jeśli sytuacja praktyczna jest niesatysfakcjonująca dla podmio­tu, to podmiot dąży do zmiany faktu, w taki sposób, by uzyskać sytuację satys­fakcjonującą go. Ale nawet wówczas, gdy podmiot uzna sytuację satysfakcjonującą go, zmiana jest potrzebna. W tym przypadku chodzi nie 0  zmianę „terapeutyczną”, o jakiej mowa była wyżej, lecz „profilaktyczną”, słu­żącą zapobieganiu naruszenia sytuacji zadowalającej przez procesy naturalne, sztuczne (tj. spowodowane przez człowieka). Zmiana pierwszego rodzaju doty­czy wnętrza sytuacji praktycznej, podczas gdy zmiana drugiego rodzaju dotyczy kontekstu sytuacji — „reszty świata”.Prakseologia nowoczesna rozpatruje „byt akcyjny”, tj. rzeczywistość związa­ną z działaniem w kategoriach, jeśli można tak powiedzieć, ontologii sytuacji praktycznej. Sytuację praktyczną podmiotu interpretować można jako uogó­lnienie pojęcia przestrzeni osobniczej (personal space) wprowadzonego przez pro- ksemikę — dyscyplinę zajmującą się przestrzenią indywidualną i społeczną oraz jej postrzeganiem przez człowieka

Witaj! Nazywam się Teresa Woźniak i prowadzę bloga o finansach i biznesie. Od lat prowadzę biuro rachunkowe i wpisy na blogu zamieszczam z mojego doświadczenia. Jeśli mogę Ci jakoś doradzić lub pomóc to zostaw pytanie w komentarzu lub skorzystaj z formularza kontaktowego.