logo

Dobra użytkowe

Dzięki tym dobrom, możliwe jest napędzanie całego działu ekonomicznego. Są one tworzone z myślą o konsumentach, którzy będą je nabywać. Dzięki temu, że zostaną one wyprodukowane, ekonomiści będą mogli badać zjawiska gospodarcze występujące na danym terenie. Będą mogli obserwować to jak zachowują się konsumenci w obliczu danego produktu i czy chętnie go nabywają. Pozwoli to ustalenie tego czy dana produkcja w ogóle ma sens i jak zapobiegać wypuszczanie na rynek produktów, które kompletnie nie mają sensu na nim istnienia. Dobra użytkowa ponadto stanowią czysty koszt. Nabywane przez konsumentów są nie ze względu na to, aby przyniosły one zwrot takich kosztów, ale po to, aby możliwe było uzyskanie określonej przyjemności w danej chwili. Do takich dóbr należą więc różnego rodzaju ubrania, jedzenie i sprzęty związane z nowoczesną technologią. Bez dóbr użytkowych żaden dział ekonomiczny ani gospodarka nie mogłyby się rozwijać. Nie miałyby po prostu prawa bytu, a ekonomiści nie mieliby zbyt dużego pola do analiz, ponieważ na takim rynku nic by się nie działo.