//////

postheadericon STUDIA NAD SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

Prawo, jak z powyższego wynika, racjonalizując się podlega autonomizacji oddalając się od nieprawnych (magicznych, rodowych) źródeł jego stanowienia. Autonomizacja ta jednak nie jest absolutna — raq’onalizacja zakłada racje wyż­sze, ale podane dyskursywnie. Prawo sięga więc po zasady prawa natury, znaj­duje socjalne uzasadnienie nie tracąc nic ze swej formalności. Weber świadom jest antynomii tego procesu, tak jak świadom jest antynomii między racją a funkcją obiektywną stanowiącego prawo czy między ideą a stresem. Stąd wy­wodzą się jego studia nad sprawiedliwością czy między ideą a interesem. Stąd wywodzą się jego studia nad sprawiedliwością i związkami prawa i moralności. Wie on bowiem doskonale, że uzyskanie formalnych gwarancji praw i obowiąz­ków nie zawsze — wbrew koherencji systemu daje się wprost pogodzić ze spra­wiedliwością. Ona bowiem w najsubtelniejszej postaci występując w traktatach o     prawach natury, dyktuje rację raqonalności substancjalnej nie zawsze dające się pogodzić z instrumentalną logiką racjonalności prawa pozytywnego.

postheadericon PRAWO PODATKOWE

Tak np. prawo podatkowe ma zapew­nić pewne tylko minimum w zakresie utrzymania wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do układu produktywnego np. w państwach dyktatury proletariatu próbowano ustalać wszystkie ceny i wysokość płac na wszystkich stanowiskach w każdej dziedzinie życia społecznego. Gospodarkę próbowano więc całkowicie podporządkować prawu. Prawa ekonomii traciły swoją moc. W wyniku takich działań reaktywność toru energetycznego musiała maleć. Natomiast zmniejszająca się w związku z tym moc swobodna przeznaczo­na była głównie na ciągle rosnącą moc scalającą układu, pochłanianą w pierw­szym rzędzie przez rozrastający się w kolejnych cyklach homeostat. Podane wyżej przykłady nie świadczą jednak wcale za wyższością układu produktywnego nad homeostatycznym. Pokazują jedynie odmienny charakter zależności między prawem i gospodarką dla różnych rodzajów homeostazy. W XIX-wiecznych Prusach „czysty” model układu produktywnego nie miałby prawdopodobnie szans powodzenia z uwagi na opóźnienie gospodarcze Prus w stosunku do Anglii i Francji.

postheadericon SYSTEM POŁĄCZEŃ RÓL

System połączeń ról społecznych, który „prowa­dzi” od bodźca zewnętrznego do odpowiedniego efektora, tworzy rejestrat. I ten to właśnie rejestrat wytwarzany jest w znacznej mierze przez sam bodziec, który przetwarzany na drodze danego rejestratu pełni rolę jego korelatu. Podobny kore- lat będzie miał w przyszłości naturalną tendencję do utrwalania już istniejącego rejestratu, a więc do mocniejszych powiązań między odpowiednimi rolami społecz­nymi. Brak w przyszłości takich podobnych korelatów sprzyjać będzie derejestrowaniu powstałego rejestratu. Zarówno rejestratywność, tj. zdolność do tworzenia nowych rejestratów jak i derejestratywność, tj. zdolność do likwidowania rejestra- tów nie używanych, jest ważnym parametrem układu autonomicznego, a od opty­malnej jego wielkości zależą możliwości samoregulacji tego układu.

postheadericon MAGAZYNOWANIE ENERGII

Natomiast homeostat jest tym „urządzeniem” społecznej entelechii, które nie mając bezpośredniego kontaktu z otoczeniem, wzmacnia lub osłabia procesy zachodzące w korelatorze i produktorze. W których momentach prawidłowo działający homeostat osłabia reaktywność dwóch pozostałych podukładów, a w których wzmacnia?Aby to wyjaśnić, należy zauważyć, że dzięki magazynowaniu energii i infor­macji układ może w pewnych okresach wydatkować więcej energii i informacji niż pobiera. W gospodarce przejawia się to zwykle wtedy, kiedy zaczynają być widoczne efekty ożywienia gospodarczego związanego z uruchomieniem inwes­tycji, w których zamrożone uprzednio kapitały nie są niczym innym, z cyber­netycznego punktu widzenia, jak zmagazynowaną energią.Okres zwiększonej reaktywności układu wyznaczony jest przez minimalne maksymalne stany „naładowania” korelatora i produktora.

postheadericon Rejestracja własnej firmy

Rejestracja firmy jest punktem obowiązkowym. Zapewnia ona to, że za zapłaconą usługę otrzymamy to, na co wyłożyliśmy pieniądze. W przypadku niezadowolenia z produktu bądź oszustwa można łatwo sprawdzić, kto stoi za określonym biznesem. Mając firmę jednoosobową sprawa jest stosunkowo prosta. Biznes otworzymy w przeciągu tygodnia. Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy to rejestracja poprzez internet. Wystarczy wejść na stronę internetową firma.gov.pl oraz tam uzupełnić właściwy formularz. Drugi sposób, wolniejszy ale również niezawodny to wysłanie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pamiętajmy, że w takiej sytuacji odpowiedź przyjdzie tą samą drogą, więc nie ma możliwości szybkiego załatwienia sprawy. Trzecim, najlepszym wariantem jest osobiste złożenie pisma CEIDG-1. A dlaczego warto tam pójść osobiście? Ponieważ można uzyskać informacje z pierwszej ręki, które zawsze będą rzetelne. Znajomy może coś przekręcić a w internecie bardzo łatwo znaleźć przestarzałe bądź fałszywe wiadomości.

postheadericon Biznes na start

Na start dobry pomysł to podstawa wielkiego sukcesu. Jeżeli nasza idea okaże się genialna, możemy liczyć na szybki zysk. Będzie on jednak okupiony ciężką pracą oraz przygotowaniami. Pamiętajmy że sam pomysł nie wystarczy. Biznes ktoś musi otworzyć, pozyskać fundusze, zarejestrować, uruchomić rachunek w banku. To nie jest takie proste. Aby podołać temu wszystkiemu polecamy zasięgnąć porady u specjalistów i doradców. Ich porady mogą okazać się niezwykle pomocne, gdyż początkujący przedsiębiorcy bardzo często nie posiadają żadnych umiejętności oraz doświadczenia zawiązanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Trzeba zmierzyć siły na zamiary i nie porywać się z motyką na słońce, jakby to ujęły starodawne przysłowia. Pomimo różnicy wieku te stwierdzenia są ponadczasowe. Jeżeli ktoś nie zna się na gastronomi, niech nie zakłada wykwintnej restauracji. Polecamy skorzystać z usług księgowej. Zajmie się ona wszelkimi formalnościami finansowymi, dzięki czemu będziemy mieli z głowy kontakty z Urzędem Skarbowym.

postheadericon Kiedy nadchodzi bankructwo

Czasami nadchodzi taka chwila, gdy możliwości awaryjne się kończą i niewiele nam pozostaje. Genialny pomysł na biznes okazuje się nie być takim świetnym. Rozpoczyna się gruntowna analiza, co poszło nie tak. Co zawiodło. Bardzo często okazuje się, że winę za upadek dobrze prosperujących przedsiębiorstw ponoszą sami przedsiębiorcy. Podejmują oni decyzje w dobrej wierze, nieświadomie skazując biznes na śmierć. Jednym z częstych powodów upadków firm są oszustwa podatkowe. Wielu ludzi myśli, że są w stanie przechytrzyć system. Niestety w dzisiejszych czasach, w dobie informatyzacji, niewiele można ukryć przed fiskusem. Większość transakcji dokonuje się przelewem bezgotówkowym. Pracownicy też mogą przyczynić ise do zniszczenia firmy. Zaskakująco często słyszy się o sabotażach w miejscu pracy bądź rozsiewanie fałszywych plotek. Ludzie myślą, że w ten sposób wywalczą sobie podwyżkę, aczkolwiek skutki takich działań są zupełnie odwrotne. Padają ofiarami zwolnień grupowych lub tracą pracę na skutek likwidacji przedsiębiorstwa.

postheadericon Ubezpieczenie samochodu

Jeśli kupujemy samochód z klasy najwyższej to najczęściej boimy się o to, czy coś się z nim nie stanie. Nie boimy się wyłącznie usterek, ale także i kradzieży czy zniszczeń, których dokonają się całkiem obce dla nas osoby. Dlatego też decydujemy się kupić ubezpieczenie auta, dzięki temu możemy spać spokojnie. Ubezpieczenie samochodu jest bardzo mądrą i rozważną decyzją. Nie chodzi tu tylko o to, że auto będzie się psuło. Nie takie jest najważniejsze założenie, gdy kupujemy ubezpieczenia oc czy ubezpieczenia ac. Każdy właściciel samochodu chce, żeby był on niezawodny i żebyśmy po kilku latach mogli go sprzedać w atrakcyjnej cenie. Ceny tego rodzaju dóbr materialnych jednak bardzo szybko spadają. Dlatego też aktualne ubezpieczenie oc jest bardzo ważne. W końcu nie chcemy być zbyt stratni, gdy będziemy chcieli sprzedać swój samochód. Poza tym w razie jakiegokolwiek wypadku czy usterki, bez ubezpieczenia będziemy musieli samodzielnie opłacać usługi, z których skorzystaliśmy w warsztacie samochodowym.

postheadericon Praca w turystyce

Wskazać można bardzo wiele branż, które dają szansę na zatrudnienie rozmaitym osobom. Do takich branż zalicza się z całą pewnością branża turystyczna. Praca Częstochowa w niej dostępna jest dla osób posiadających naprawdę rozmaite kwalifikacje. Kto więc może znaleźć pracę w branży turystycznej? Z całą pewnością przewodnicy. Zawód przewodnika jest zawodem najsilniej związanym z turystyką. Jednocześnie jest to zawód, który wymaga ściśle określonej wiedzy a także umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Osoby, które nie lubią pracować z innymi raczej w tym zawodzie się nie odnajdą. W turystyce pracować mogą również osoby, które określić można mianem personelu hotelowego. Hotele oraz pensjonaty są również bowiem nierozerwalnie związane z branżą turystyczną. W każdym hotelu zatrudnienie znajdą managerowie, recepcjoniści, sprzątaczki. Wiele hoteli posiada również swoje restauracje w związku z czym pracować z nich mogą również kucharze oraz kelnerki. Branża turystyczna daje więc ogromne możliwości.

postheadericon Handel

Handel jest taką działalnością w której bardzo ważną rolę pełnią cechy takie jak zdolności przywódcze, determinacja jak i również samodyscyplina. Pomagają one w osiągnięciu założonych celów jak i również w rozwiązywaniu wciąć nowych stawianych problemów. Jest to bardzo istotne ponieważ pozwala na osiągnięcie dobrych wyników w pracy a co za tym idzie również wyższych dochodów. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w pracy na takim stanowisku jak przedstawiciel handlowy, ponieważ tutaj czas ma ogromne znaczenie. Potrzebna jest bardzo dobra organizacja czasu pracy, jak i również dar przekonywania nowych klientów do produktów które sprzedajemy. Bardzo istotne jest również ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych gdyż produkty cały czas ulegają modernizacji lub też kompletnej zmianie. Dlatego też wielu prezesów dobrze prosperujących firm wysyła swoich pracowników na szkolenia, które mają na celu zwiększenie wiedzy z zakresu rynku na jakim działamy, w taki sposób by zyskać przebicie w ilości klientów nad innym przedstawicielami handlowymi.

postheadericon ODWOŁANIE DO TRADYCJI

Odwołując się do judeo- chrześcijańskiej tradycji King wyjaśniał godność właściwą człowiekowi w biblij­nych kategoriach „obrazu Boga”. Ze względu na boski pierwiastek ludzkie istoty obdarzone są szczególną godnością i wartością, które mogą realizować będąc wolne i odpowiedzialne. Osoby posiadają wrodzoną wartość ponieważ są „od­biciem Boga”. Zatem wartość osoby nie zależy ani od stopnia jej inteligencji ani od środowiska czy statusu społecznego. Z chrześcijańskich tradycji wyprowadza King przekonanie, że każdy człowiek jest nadzwyczajną wartością. Jego konsek­wencją pozostaje bezwarunkowe żądanie poszanowania osoby w stosunkach międzyludzkich. Żadna osoba nie może być środkiem ani rzeczą, ale powinna być traktowana jako podmiot o nieskończonej wartości. (Zwróćmy uwagę, że żądanie to jest innym jedynie nazwaniem Kantowskiego nakazu traktowania ka­żdego jako celu, nigdy jako środka.) Dlatego też King odrzucał segregaqę, po­nieważ narusza ona godność ludzką. Zamiast relacji „Ja —Ty” wprowadza sto­sunek „Ja — to…”.

postheadericon RELACJE Z INNYMI

King był niewątpliwie politykiem unikatowym, ponieważ odmiennie niż inni, realizując swoje cele dążył do rozszerzenia kręgu solidarności z innymi ludźmi. I to nie tylko jak to ma zazwyczaj miejsce z członkami własnej grupy społecznej, czy swoimi zwolennikami. Owo dążenie do rozszerzenia kręgu solidarności z in­nymi ludźmi oznacza dostrzeżenie fundamentalnej tożsamości człowieczeństwa zamiast poczucia odmienności i bezpośrednio wynika z przyjęcia kilku filozoficz­nych założeń. U podstaw całej filozofii Kinga leży przekonanie o wartości i god­ności ludzkiej osoby, z którego to założenia konsekwentnie wyprowadza przeko­nanie o jedności ludzkiego gatunku, opartej na tożsamości tworzywa oraz prze­konanie, że ludzka solidarność i wspólnota są celem ostatecznym. Podkreślmy tutaj, że dla Kinga pojęcie osobowości nie oznacza tego co indywidualne lub zbioru cech odróżniających jednostki od siebie, ale to co wspólne wszystkim lu­dziom. Dla Kinga nie jest zamkniętym w swej ograniczoności i swym egoizmie indywiduum, ale jest nośnikiem wartości uniwersalnych.

postheadericon GŁĘBOKIE WARTOŚCI

Jak bowiem zauważył Myrdal „Ameryka w porównaniu do jakiegokolwiek innego kraju zachodniej cywilizacji posiada najbardziej jasno wyrażony system ogólnych ideałów odnoszących się do ludzkich wzajemnych powiązań. Ten ogół ideałów pozostaje bardziej rozumiany i doceniamy niż po­dobne ideały gdziekolwiek indziej. To amerykańskie wyznanie wiary nie jest je­dynie — jak w kilku innych krajach — bezwzględną podstawą narodowego poli­tycznego i prawnego porządku. Ono jest spoiwem w strukturze tego wielkiego i zasadniczo różnorodnego narodu”.King zauważył, że pewne głęboko zakorzenione i powszechnie akceptowane w społeczeństwie wartości mogą zostać wykorzystane przez Murzynów po to, aby wymusić zmianę społeczną. Albowiem jak zauważył Leon Mayhew „lobby ruchu na rzecz praw obywatelskich nie zwyciężyło po prostu dlatego, że było zorganizowane. Zwyciężyło ponieważ było zorganizowane, aby wyrazić i uwyda­tnić wartości społeczności”.

postheadericon ANALIZA RETORYKI

Analizując retorykę Kinga dostrzeżemy, że odwoływał się do sprawiedliwo­ści, wolności, demokraq’i, prawdy konstytucyjnych praw, braterstwa, obietnic amerykańskiej demokracji. Tak więc podstawowe wartości społeczeństwa są punktem wyjścia ideologii i działań. King nawiązał zarówno do tradyqi świe­ckiej demokratycznej myśli politycznej, jak też do milenarystycznych wizji zawa­rtych w judeo-chrześcijańskim dziedzictwie. „Czujemy, że jesteśmy sumieniem Ameryki — jesteśmy jej cierpiącą duszą — będziemy stale nalegali na realizację praw, ponieważ zarówno wola Boga jak i dziedzictwo naszego narodu przema­wia w naszych żądaniach”. King dokonał w pewnym sensie fuzji politycznych wyobrażeń i niektórych wątków chrześcijańskiej eschatologii obecnych w świa­domości amerykańskiego społeczeństwa od początków jego istnienia. Właśnie dzięki świadomemu odwołaniu się do wartości zawartych w amerykańskim eto­sie filozofia Kinga była atrakcyjna nie tylko dla Afro-Amerykanów, ale również przyciągnęła do ruchu praw obywatelskich znaczną część białego społeczeństwa także na Południu.

postheadericon MOBILIZACJA SYMBOLI NARODOWYCH

King zwyciężył, ponieważ zmobilizował symbole narodowego konsensusu w strategicznych okolicznościach. King od początku swojej działal­ności podkreślał, że żądania Murzynów nie są niczym innym jak ostatecznym urzeczywistnieniem „Amerykańskiego Marzenia” — powszechnie uznawanych w społeczeństwie ideałów amerykańskiej demokraq’i. Nawiązywał do zakorze­nionej w mitologii społecznej idei predystynaq’i — postrzegania Ameryki jako narodu wybranego, którego misja polega na rozprzestrzenianiu w świecie wolno­ści i demokracji. „Historia nałożyła na naszą generację (…) ważne zadanie za­kończenia procesu demokratyzaq’i (…), która jest naszym najsilniejszym orężem w rywalizaq’i o szacunek w świecie. To w jaki sposób rozwiążemy ten problem wpłynie na polityczne zdrowie narodu i nasz prestiż jako lidera świata (…). Ceną jaką Ameryka musi zapłacić za ciągły ucisk Murzyna jest ceną jej własnej destrukcji”.

postheadericon W KOLEJNYCH KAMPANIACH

Zwróćmy uwagę, że King rozumie konflikt jako racjonalne, zorganizowane, jawne działanie Murzy­nów, inicjujące żądanie określonych celów i stosujące sankq’e, aby wymusić te żądania. King postanowił zmobilizować liczebność i organizację jako dostępne źródła siły i stwierdził, że osiągnie najlepsze efekty używając „polityki nieporząd­ku” czyli bezpośrednie ingerowanie w sytuację poprzez strajki, bojkoty, pikiety, pochody, podejmowane nawet wbrew sądowym zakazom.W kolejnych kampaniach w Birmingham i Selmie przemoc sprowokowana przez uczestników kampanii wywołała tak silną reakqę opinii publicznej, że w wyniku przeprowadzonych przez Kinga kampanii zostały uchwalone dwie ustawy o prawach obywatelskich, które likwidowały formalną dyskryminację Murzynów oraz dawały im prawo głosu.Warto koniecznie podkreślić, że samo udramatyzowanie konfliktu nie wywo­łałoby efektu moralnego ju-jitsu, gdyby King nie przedstawił murzyńskich żądań równouprawnienia jako zgodnych z podstawowymi wartościami amerykańskiego społeczeństwa.

postheadericon PRZYCZYNY PORAŻKI

Przez nasz nieużywający przemocy ruch jesteśmy zaangażowani w urze­czywistnienie tej siły. (…) Nie ma w tym żadnej sprzeczności, o ile tylko nasze działanie wyrasta z przywiązania do filozofii niestosowania przemocy”Analizując przyczyny porażki w Albany King zrozumiał, że bez sprowoko­wania przemocy i przyciągnięcia opinii publicznej niemożliwe będzie pełne wyko­rzystanie efektu moralnego ju-jitsu. Tylko odpowiednie udramatyzowanie prze­biegu konfliktu dawało możliwości wywarcia presji na rząd federalny i prezyden­ta. „Akqa bezpośrednia bez stosowania przemocy dąży do wywołania takiego kryzysu i podsycania takiego napięcia, że społeczność, która stale odmawiała negoq’acji jest zmuszona stanąć w obliczu problemu (…) dąży do udramatyzowa- nia kwestii, tak, aby nie można jej było dłużej ignorować”. King stwierdził, że odpowiednie manipulowanie przebiegiem konfliktu może odegrać istotną rolę w wymuszeniu zmiany rasowych wzorców na Południu.

postheadericon NABYWANIE DOŚWIADCZENIA

Na Południu cierpienie Murzynów nie wywoływało powszechnej zmiany „serc i sumień”. Normy potocznej moralności uświęcały dyskryminację. Dlatego też King zaczyna uznawać w swej filozofii po­lityki potrzebę używania nacisku i posiadania siły zdolnej do wymuszenia zmia­ny praw i stosunków społecznych. Albowiem dzięki porażce w Albany zrozumiał starą prawdę, że „uciskający nigdy nie zrezygnuje ze swojej pozycji, o ile nie zostanie do tego zmuszony”. Uważam, że w miarę nabierania doświadczenia w praktycznej walce politycznej King nie tyle zrezygnował z moralnego wzorca non violence ile skoncentrował swoje wysiłki nad takim jego wyeksponowaniem i użyciem, aby jak najlepiej służył wartościom pragmatycznym czyli skutecznemu osiągnięciu wytyczonych celów społecznych. „Wpływanie i moralną perswazję można kontynuować, by przygotować klimat sprzyjający przemianom, ale nie­zbędna jest rzeczywista siła powodująca przemiany, jeżeli mamy osiągnąć nasze cele. (…)